منوی دسته بندی

قوانین ما

قوانین سایت امداد خودرو ناجی

کلیه حقوق مادی و معنوی برای سایت امداد خودرو ناجی محفوظ می‌باشد. کلیه خدمات امدادرسانی مجموعه ما تحت نظر مجوز امداد خودرو می‌باشد و همچنین کلیه قیمت ها طبق تعرفه اتحادیه محاسبه می‌گردد.

قوانین امداد خودرو ناجی
تماس فوری